سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

 

 

 

   

 
 

51

 

فکر میکردم فقط خودم احساس گناه می کنم

*فقط می ترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم


 

mEhDi | 87/4/16 | comments()

 

 

 

 

 

 

oLDER nOTES

بهار 1386
تابستان 1386
پاییز 1386
تابستان 1387
زمستان 1386

 

lINKS